Církev bratrská

DSR / Spolky v domě / Církev bratrská

Akce Církve bratrské Podblanicko – pro veřejnost

Sbor Církve bratrské ve Vlašim


Církev bratrská patří mezi křesťanské církve, které navazují na českou i světovou reformaci. Sbory Církve bratrské přijímají Bibli za měřítko víry, učení i praktického života a chtějí být otevřeným společenstvím, do něhož může kdokoliv přijít a slyšet biblické odpovědi na nejdůležitější životní otázky. Své poslání vidíme ve sdílení víry a naděje v Ježíši Kristu, v budování společenství lidí všech generací a v praktické pomoci potřebným. Sbor Církve bratrské ve Vlašimi byl založen v roce 2004. V roce 2011 došlo ke sloučení dvou regionálních sborů Církve bratrské Vlašim a Trhový Štěpánov v jeden sbor Církev bratrská Podblanicko. Každou neděli se všichni dohromady scházíme ke společnému shromáždění. Ve všedních dnech se setkáváme podle zájmu či věku.


Pravidelná setkávání, na které je každý zván:


NEDĚLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

Kdy: každou neděli od 10.00 do 11.30 hodin
Kde: v přednáškovém sále Spolkového domu (není-li uvedeno jinak)

Na našich shromážděních chceme vystoupit z uspěchanosti dennodenních starostí, lépe porozumět životu skrze výklad biblického textu, a společně se modlit za problémy jednotlivců i celé společnosti.

Každý je mezi námi vítán. Shromáždění se účastní i rodiny s malými dětmi. Na začátku jsme všichni spolu. Po úvodní části je pro děti zhruba od 2-8 let připraven program. Shromáždění se účastní i rodiny s malými dětmi. Na začátku jsme všichni spolu. Po úvodní části je pro děti zhruba od 2-8 let připraven program.


ROYAL RANGERS

Kdy: každý pátek 16:30 - 18:30
Kde: v setkávací místnosti Spolkového domu (není-li uvedeno jinak)

Klub pro děti a mládež.


KONTAKTY


Kazatel: Jan Lukl

email: jan.lukl@cb.cz

telefon 608 152 231

Kontakt na Církev bratrskou:

Spolkový dům, Palackého náměstí 65, Vlašim

Korespondenční adresa: Církev bratrská, V Sadě 1505, Vlašim 258 01

Mobil: 608 152 231

Email: vlasim@cb.cz

Webové stránky: http://cbvlasim.blog.cz

 

 

vytvořilo Anawe