Historie domu

DSR / Spolkový dům / Historie domu

Historie domu

První zmínka o domu pochází z roku 1578. Podle starého obyčeje byl postaven štítem do rynku. Do dvora se vjíždělo vraty vedle domku. Ve dvoře stála napříč stodola a po straně chlév. Za dvorem byla zahrada a louka, sahající až k řece Blanici. K domku patřilo ¼ lánu polí. Domek vyhořel v roce 1663 a 1808. Roku 1707 to byl jen domek se dvěma stěnami ze dřeva a dvěma z kamene.

Roku 1848 domek koupila v dražbě pro příbuzného Josefa Průchu Anna Hokeová, vdova po mlynáři, která nechala dům přestavět roku 1853. Stavbu projektoval vídeňský architekt Ing. Ulrich, který v té době stavěl ve Vlašimi pro knížete Karla Auersperka. Jeho dílem jsou pravděpodobně vstupní brány do parku, Rybárna a část jižního křídla zámku. Dům paní Hokeové postavil na jedno patro s venkovním balkonem, tehdy prvním a jediným ve Vlašimi. Podle popisu architektonického průzkumu z roku 1972 se jedná „o jednopatrové stavení s jednoduše členěným průčelím o pěti osách. Uprostřed balkónek v 1. patře. Vstup vlevo do průjezdu s šesti plackami do pasů. Vzadu vpravo schodiště do patra a chodbička se segmentem. Při ulici místnosti s plackami. Sklep vpředu s valenou klenbou. Střecha sedlová. Dvorní pravé křídlo klenuto plackami do pasů. Roku 1955 byla vyměněna okna. Pozdně klasicistní novostavba z r. 1850“. Tolik tehdejší průzkum. V 90. letech 20. století nová fasáda a střecha.

Podle názoru Jana Svobody (Konzervátora státní památkové péče Vlašim) je dům č.p. 65 na Palackého náměstí součástí souboru staveb, které jsou dnes všechny zaneseny v Ústředním seznamu nemovitých památek ČR až na právě na tento dům.  V roce 1928 zdědila dům malířka Anna Roškotová spolu se svým bratrem Kamilem Roškotem, který se však svého podílu vzdal ve prospěch své sestry. Anna Roškotová pak roku 1966 celý dům se zahradou i všechny své práce odkázala městu Vlašimi s podmínkou zřízení galerie – památníku jejího díla a díla bratra Kamila Roškota. To se však zejména z finančních důvodů nepodařilo, dnes je sourozencům věnován v části domu, který slouží jako nové centrum spolků ve Vlašim, alespoň základní odkaz.

vytvořilo Anawe