• Každé liché pondělí od 6. listopadu 16.30 – 18.00
  • Přihlašování a více informací:
  • Miroslav Brožek – tel.: 731 024 683, mbrozek@spolkovydum.cz