MAS Blaník

DSR / Spolky v domě / MAS Blaník

Místní akční skupina Blaník, z. s.

 

Místní akční skupina (MAS) Blaník je sdružení zástupců veřejného (obce, mikroregiony, státní instituce) a soukromého sektoru (fyzické osoby, podnikatelské subjekty, neziskové organizace), které má za cíl navrhnout a realizovat strategii rozvoje území okolo hory Blaník. MAS má v současné době 54 členů, včetně obcí, spolků, zemědělských podnikatelů či fyzických osob. Nejvyšším řídícím orgánem je Výbor MAS Blaník, který má 11 členů a je odpovědný za rozhodování a plnění cílů nejvyššímu orgánu, a to členské schůzi. Předsedkyní MAS je Mgr. Renata Vondráková, pozice místopředsedů zastávají Pavel Duda a Mikroregion Český smaragd zastoupený Mgr. Janem Balšánkem.


Cíle MAS Blaník:
• podpora komunitního místního rozvoje s cílem koordinovat regionální rozvoj ve všech oblastech
• projektové poradenství
• podporovat vzdělávací iniciativy
• mezinárodní spolupráce
• tvorba rozvojových strategií a plánů pro region
 

MAS Blaník se nachází v jižní části středních Čech. Území tvoří 44 obcí, městysů a měst, rozdělených do čtyř dobrovolných svazků obcí, tato oblast čítá téměř 25 000 obyvatel. Dominantami území jsou bájná hora Blaník, vodní nádrž Želivka a její ochranné pásmo, zámek a park ve Vlašimi.

Více informací naleznete na internetové stránce: http://www.masblanik.cz.

 

MAS Blaník 1 MAS Blaník 2 MAS Blaník 3

 

Sídlo/kancelář: Palackého nám. 65, 258 01 Vlašim
E-mail: info@masblanik.cz
web: www.masblanik.cz
Předsedkyně: Mgr. Renata Vondráková
 

vytvořilo Anawe