Svaz diabetiků

DSR / Spolky v domě / Svaz diabetiků

Spolek diabetiků Vlašim vznikl v roce 1991 a v současné době má 64 členů. Cílem naší činnosti je pomáhat diabetikům v jejich plném začlenění do společenského života realizací zdravotních, sociálních a dalších aktivizačních programů a podílet se na osvětě veřejnosti o diabetu.

 

Každý čtvrtek od 9.00- 10.00 hod. se scházíme v Domečku na cvičení pod vedením prof. Jitky Adamcové.

Vždy první a třetí pondělí v měsíci sraz členů ve 13.30 hod. u "Pampelišky" vycházka.

Každé druhou středu v měsíci od 15:00 hodin - zasedání Výboru Svazu diabetiků Vlašim - Spolkový dům, Palackého nám.65, Vlašim - setkávací místnost

Mimořádné akce dohadujeme při cvičení a uveřejňujeme na našich webových stránkách : diabetici-vlasim.proweb.cz

A fotky z našich akcí jsou veřejně přístupné na:  stana89.rajce.idnes.cz

 

Rehabilitační plavání a cvičení v krytém bazénu pod vedením prof. J. Adamcové

7.3. - 11. 4. 2017 (15.00- 16.00 hod.)

24.10. - 28.11. 2017 (15.00- 16.00hod.)

Každý rok pořádáme týdenní rekondiční pobyt spojený s přednáškou o novinkách v léčbě diabetu. V roce 2017 jedeme do

Sezimova Ústí do hotelu "MAS" v termínu 17.9. - 23.9. 2017

28. 6. 2017 ve 14.00 svoláváme schůzi ve Spolkovém domě kde budeme vybírat doplatek na rekondici ve výši 2600,-Kč.

Ke konci roku 13. 12. 2017 ve 14.00 hod. bude členská schůze.

 

vytvořilo Anawe