Zahrada plná aktivit

DSR / Zahrada plná aktivit

ZAHRADA PLNÁ AKTIVIT

ZAHRADA PLNÁ AKTIVIT se nachází na rozsálhlém pozemku, který se rozprostírá za Spolkovým domem. Nabízí zázemí pro různé volnočasové a sportovní aktivity a pro společná setkávání spolků a organizací v období od jara do podzimu. Všem návštěvníkům Spolkového domu je nově od léta 2008 k dispozici boulderingová stěna a zahradní altán, lákající k příjemnému posezení především v jarních a letních měsících. Sportovně založení dále ocení již stávající lezeckou stěnu, dále trampolínu nebo možnost zahrát si fotbal, kroket či petanque.

zahrada zahrad2 zahrad3 

PERMAKULTURNÍ ZAHRADA

Na jaře 2010 jsme na zahradě realizovali projekt "ZAHRADA PLNÁ AKTIVIT A ZELENĚ", který finančně podpořila Nadace Partnerství v rámci dotačního programu Strom života. Cílem projektu bylo vytvořit na místě stávajícího ovocného sadu tzv. permakulturní zahradu s novými zahradními a herními prvky. Výsadba zeleně i výroba a umístění herních prvků probíhá z velké části svépomocí ve spolupráci s partnery projektu - místními spolky o.s. Sluníčko, Klub Ráchel, Strom - přátelé Blanického mlýna, Rodinné centrum Světýlka a Církev bratrská Vlašim.

Návštěvníci zahrady se proto od jara 2010 mohou těšit na krásnou, přírodně blízkou zahradu s původními odrůdami ovocných stromů (jabloně, třešně, hrušně), ovocných a listnatých keřů (rakytník, jasmín, líska, svída, muchovník, šeřík, růže, aronie, brslen, dřín, rybíz, angrešt, josta), bylin a trvalek (voňavý bylinkový svah, guildy neboli společenstva stromů, popínavé rostliny). Malé návštěvníky zajisté potěší nevšední atrakce z přírodních materiálů - vrbové iglú s tunelem, palisádový chodníček, klouzačka z dutého stromu, houpačka, orlí hnízdo v koruně stromu, pískoviště, prolézačka z kmene lípy, šplhací kmen,), starší zajisté uvítají nové lavičky či indiánskou saunu s ohništěm a kádí na svlažení. Nechybí ani ruské kuželky a prstový labyrint.

zahrad4 zahrad5 zahrad6

ZAHRADNÍ ALTÁN

Zahradní altán v rohu horní části zahrady zve všechny návštěvníky k příjemnému posezení především v jarních, letních či podzimních měsících. Je vhodným místem pro neformální setkávání různých spolků a organizací. K dispozici je venkovní ohniště v blízkosti altánu včetně dříví na zátop a opékacích prutů.

Rozměry altánu: 4 x 6 m

Rozměry dlažby: 7,5 x 10 m

Vybavení altánu: 4 zahradní sedací soupravy, kuchyňský kout s umyvadlem, barový pult s policemi, 2 vnitřní lucerny, 2 venkovní lucerny

altan1 altan2 altan4 altan3

Provozní řád zahrady – pro veřejnost:

Provozovatel zahrady: Spolkový dům, Palackého n. 65, Vlašim
Správce zahrady: Miroslav Brožek – tel. 731 024 683

 

1. Návštěvníci zahrady jsou povinni řídit se ustanoveními provozního řádu a pokyny zaměstnanců domu, dodržovat pravidla slušného chování a dbát na pořádek a bezpečnost svoji i ostatních návštěvníků.

2. Zahrada je určena k užívání především členům místních spolků a ubytovaným, veřejnosti je přístupná pouze po předchozím souhlasu zaměstnanců domu (Miroslav Brožek–731 024 683, kancelář v podkroví domu, Jitka Fialová – 737 505 605, kancelář v 1. patře vpravo), a to ve všední den v období duben - říjen od 9 do 16 hod.

3. Pobyt na zahradě je na vlastní nebezpečí návštěvníka. Provozovatel nezodpovídá za případné úrazy či jiné ohrožení zdraví uživatele.

4. Dětem mladším 6 let je vstup na zahradu a užívání herních prvků a vybavení povoleno jen v doprovodu osoby starší 18 let.

5. V případě viditelného poškození herního prvku není povoleno jej použít. Závady na herních či zahradních prvcích návštěvník hlásí zaměstnancům Spolkového domu.

6. Každý návštěvník, který způsobí na zahradě škodu, je povinen ji uhradit. Odpovědnost škody způsobené dítětem nese jeho zákonný zástupce.

7. Každý návštěvník zahrady se chová ohleduplně vůči ostatním návštěvníkům, herním
a zahradním prvkům, rostlinám a živočichům, a dodržuje tato pravidla:

  • odpadky (včetně žvýkaček) hází do odpadkových košů;
  • uklízí zahradní nábytek a hračky na původní místo;
  • pohyb psů na zahradě je povolen po předchozím souhlasu zaměstnanců Spolkového domu; v případě souhlasu majitel psa dohlíží na pohyb psů na zahradě (uklízí psí exkrementy, dohlíží na to, zdali pes nepoškozuje zeleň či vybavení zahrady);
  • nevynáší nádobí do zahrady, případně je uklízí zpátky na své místo;

8. KOUŘENÍ, POŽÍVÁNÍ ALKOHOLU A NÁVYKOVÝCH LÁTEK NA ZAHRADĚ JE ZAKÁZÁNO.

9. Rozdělávat oheň na zahradě je zakázáno.

10. Provoz vybraných herních prvků:

  • Orlí hnízdo – dětem do výšky 130 cm je vstup na orlí hnízdo povolen pouze pod dohledem osoby starší 18 let.
  • Trampolína - vstup na trampolínu je povolen pouze 1 osobě, a to bez bot a ostrých předmětů v kapsách.
  • Lezecká a boulderová stěna - vstup na lezeckou a boulderovou stěnu povolen pouze pod dohledem lezeckého instruktora - provoz lezeckých stěn se řídí vlastním provozním řádem.
  • Klouzačka – za horkého počasí předem překontrolujte teplotu klouzačky – může být rozpálena a při doteku hrozí popálení.

10. V případě porušení provozního řádu může být uživatel vykázán ze zahrady a podle okolností může být nevhodné chování i předmětem přestupkového řízení, případně předmětem šetření Policie ČR.

vytvořilo Anawe