• Každý čvtrtek od 6. září 18.30-20.00

  • Přihlašování a více informací: Aditi Zuzka – kontakt: aditi@centrum.cz