• Každé liché pondělí od 4. listopadu 2019 16.30 – 18.00
  • Přihlašování a více informací:
  • Miroslav Brožek – tel.: 731 024 683, mbrozek@spolkovydum.cz