• Obrázky přijímáme od 6. ledna do 24. února 2020.

Věkové kategorie:
1. kategorie: 4–6 let
2. kategorie: 7–9 let
3. kategorie: 10–14 let
4. kategorie: 15–19 let

Velikost: A3–A2

Technika:
kresba – tužka, tuš, pastel, pastelka
malba – tempera, akvarel, vodové barvy
kombinované techniky