• Každé sudé pondělí od 18. 2. 2019 od 18.00 hodin

 • Co vás čeká?
  Malování, kreslení, čmárání, hra
  s barvami, meditace, relaxace,
  sdílení zážitků…
 • Nejde o kurz kreslení – tvorba probíhá volně a slouží jako výrazový prostředek pro vyjádření
  vlastních pocitů a prožitků. Jde o radost z tvorby, uvolnění, relaxaci, získání nového
  náhledu na vlastní tvořivost, péči o sebe a svou duši…
 • Přihlašování a více informací: Mgr. Zuzana Klímová Vaňková, zuzana.k.v@centrum.cz, 777 567 177