• Sportovně zábavný program pro děti

Vybíraz můžete z několika možností (8 stanovišť). Skladbu programu si vybíráte sami.

Cena: 3 staniště – 70 Kč/dítě, 5 stanovišť – 100 Kč /dítě

Minimální počet dětí 20, maximální potom 50.