• Každou lichou středu od 7.11. 2018 od 16.00 hodin

  • Co budeme dělat:
    Osvojíme si základy novinářské profese. Naučíme se psát zprávu, reportáž
    a vyrazíme na rozhovor. Naučíme se přemýšlet nad tématem své práce a rozvíjet
    tak kritické myšlení. Nejlepší články na konci kurzu vydáme v podobě novin.
  • Přihlašování a více informací: Martina Kopecká, kopeckam@centrum.cz, 773 609 655