Tréninky probíhají ve třech věkových skupinách: 56 let, 710 let, 1114 let.

 • Počet dětí vzhledem k bezpečnosti ve skupině je omezen na 6 osob. Nábor nových členů probíhá průběžně dle aktuální kapacity jednotlivých skupin.
 • Oddíl pořádá pravidelné schůzky vždy v úterý. V měsíci září, říjen budeme dle počasí venku, v případě ošklivého počasí se domluvíme na náhradním termínu. V listopadu, zimních měsících a z jara se budeme scházet na tréninky v tělocvičně ZŠ Sídliště vždy v pondělí od 16:00 do 18:00.
  Venku se scházíme takto:
  skupina 56 let od 13.30 do 15.00
  skupina 710 let od 15.00 do 16.30
  skupina 1114 let od 16.30 do 18.00
 • V zimním období třikrát navštívíme lezecké centrum v Praze (Holešovice, Palmovka – neděle).
 • Účast na všech oddílových akcích není nutná, ale s ohledem na systematičnost práce v oddíle vhodná.
 • Členské příspěvky na 10 měsíců činí 1 800 Kč.
 • K lezení potřebují děvčata a chlapci sportovní oděv (tričko, teplákovou soupravu, která je nebude omezovat v pohybu). Na nohy tenisky se světlou hladkou podrážkou. Lezeckou výzbroj budou mít půjčenou od nás.
 • Děvčata a chlapci se během kurzu naučí prakticky zvládnout základní lezeckou techniku (uvázání,jištění,slaňování, prusíkování, atd.) a seznámit se s výzbrojí k tomu potřebnou.
 • V tělocvičně budou tréninky zaměřeny na posilování, pohyblivost, strečink, lanové aktivity a doplňkové sporty.

Členství v oddíle může být ukončeno:

 • rozhodnutím rodičů (písemně nebo po domluvě s vedoucím)
 • nezaplacením členských příspěvků
 • pasivitou (neodůvodněnou neúčastí na akcích delší než 2 měsíce)
 • rozhodnutím vedoucího oddílu (při závažném či opakovaném porušování pravidel nebo pokynů vedoucích.)

Kontaktní údaje

Miroslav Brožek
731 024 683 – 9.00–18.00 hod.
mbrozek@spolkovydum.cz