Spolek Montessori Vlašim podporuje Montessori pedagogiku ve Vlašimi. Široké veřejnosti i svým členům nabízí kroužky pro děti od 1 roku, vzdělávací kurzy, přednášky a semináře zaměřené na rodinu, výchovu a vzdělávání, partnerské vztahy, ale také na osobní rozvoj a komunikativní dovednosti. Nabídku vzdělávání a kroužků se snaží i nadále rozšiřovat.

Spolek provozuje dvě zařízení pro předškolní vzdělávání dětí – Montessori školičku a jesle – malý kolektiv (12 dětí) umožňuje individuální přístup a Montessori pedagogika všestranný rozvoj dětí. V obou zařízeních jsou děti ve smíšených skupinách, respektují domluvená pravidla a řídí se denním harmonogramem. Ve středu zájmu stojí dítě, hlavní snahou je poskytnout mu bezpečné a podnětné prostředí.

Spolek podporuje MŠ Vorlina ve Vlašimi (jediná školka ve Vlašimi s alternativním přístupem) a montessori třídy na ZŠ Sídliště. Spolek komunikuje s veřejností skrze webové stránky (kde se dozvíte více informací o všech činnostech spolku), facebook a vývěsku u Městského úřadu.