Prostory Spolkového domu využívá 11 spolků. Čtyři spolky, a to Klub Ráchel, z .s., MAS Blaník, z. s., Montessori Vlašim, z. s. a Občanské sdružení Sluníčko Vlašim, mají ve Spolkovém domě své klubovny. Ostatní spolky, a to Církev adventistů sedmého dne, Církev bratrská Podblanicko, Fotoklub Coverart Vlašim, Podblanický patchworkový klub, Strom – přátelé Blanického mlýna, Svaz diabetiků Vlašim a Svaz včelařů, využívají společné prostory Spolkového domu (přednáškový sál a setkávací místnost).