Církev bratrská patří mezi křesťanské církve, které navazují na českou i světovou reformaci. Sbory Církve bratrské přijímají Bibli za měřítko víry, učení i praktického života a chtějí být otevřeným společenstvím, do něhož může kdokoliv přijít a slyšet biblické odpovědi na nejdůležitější životní otázky. Své poslání vidíme ve sdílení víry a naděje v Ježíši Kristu, v budování společenství lidí všech generací a v praktické pomoci potřebným. Sbor Církve bratrské ve Vlašimi byl založen v roce 2004. V roce 2011 došlo ke sloučení dvou regionálních sborů Církve bratrské Vlašim a Trhový Štěpánov v jeden sbor Církev bratrská Podblanicko. Každou neděli se všichni dohromady scházíme ke společnému shromáždění. Ve všedních dnech se setkáváme podle zájmu či věku.

Nedělní schromáždění

Kdy: každou neděli od 9.30 do 11.00 hodin
Kde: v přednáškovém sále Spolkového domu (není-li uvedeno jinak)

Na našich shromážděních chceme vystoupit z uspěchanosti dennodenních starostí, lépe porozumět životu skrze výklad biblického textu, a společně se modlit za problémy jednotlivců i celé společnosti.

Každý je mezi námi vítán. Shromáždění se účastní i rodiny s malými dětmi. Na začátku jsme všichni spolu. Po úvodní části je pro menší děti připraven program.

Royal Rangers – Klub pro děti a mládež.

Kdy: každý pátek 16:30 – 18:30
Kde: v setkávací místnosti Spolkového domu (není-li uvedeno jinak)

Kontakty

Kazatel: Jan Lukl

email: jan.lukl@cb.cz

telefon 608 152 231

Korespondenční adresa: Církev bratrská, V Sadě 1505, Vlašim 258 01

Mobil: 608 152 231

Email: podblanicko@cb.cz

Webové stránky:  http://cb.cz/podblanicko