Letní pobytové tábory se Spolkovým domem 2023

Podsadový tábor u Zdislavic / Cena: 4 600 Kč

1. Pobytový tábor – Faraonova kletba – Tábor je plně obsazen! Přijímáme pouze náhradníky!

  • 29. 7. – 5. 8. 2023 pro děti od 7 do 16 let

2. Pobytový tábor – Jumanji – Tábor je plně obsazen! Přijímáme pouze náhradníky!

  • 6. – 13. 8. 2023 pro děti a mládež od 7 do 16 let
Více informací …
Stáhnout přihlášku

Letní příměstské tábory se Spolkovým domem 2023

Cena: 3 000 Kč

1. turnus 10.  – 16. 7. 2023 – Tábor je plně obsazen! Přijímáme pouze náhradníky!

Táboroví vedoucí:  Jiří Houdek, Lukáš Pacholík, Kristýna Mašková, Anna Štorcová, Tereza Slaninová

2. turnus 17. – 23. 7. 2023 – Na tento tábor máme ještě volná místa!

Táboroví vedoucí: Jiří Houdek, Lukáš Pacholík, Kryštof Adam, Michaela Havelková, Jan Havelka

3. turnus 24.  – 30. 7. 2023 –Tábor je plně obsazen! Přijímáme pouze náhradníky!

Táboroví vedoucí: Veronika Zvíhalová, Michaela Havelková, Kryštof Adam, Kateřina Mynářová

Lezecký příměstský tábor – 21.-25.8.2023 – Tábor je plně obsazen! Přijímáme pouze náhradníky!

Táboroví vedoucí: Miroslav Brožek, Bára Brožková, Magda Sovjaková, Micheala Kocurová

Více informací …
Stáhnout přihlášku

Letní pobytové tábory se Spolkovým domem 2023

Místo konání:

Podsadový tábor u Zdislavic

Účastnický poplatek:

4 600 Kč (cena zahrnuje organizační, personální a materiálové zajištění tábora, ubytování ve stanech s podsadou, stravu 5× denně, pitný režim, pojištění, fotografie).

Přihlašování na tábory:

Přihlašování na příměstské i pobytové tábory bude spuštěno v úterý 17. ledna 2023 od 10 hodin. Přihlašování bude probíhat pouze přes email. Vyplněné přihlášky zasílejte na email mbrozek@spolkovydum.cz. Na přihlášky zaslané před tímto termínem nebude brán zřetel. Děkujeme za pochopení.

 

Stáhnout přihlášku

Platba účastnického poplatku:

Zálohu ve výši 1000 Kč posílejte dle instrukcí níže nejpozději do 31. března 2023. V případě neúčasti přihlášeného dítěte na táboře se stáva záloha storno poplatkem.

Platba převodem:

Zálohu, doplatek či celou částku zašlete na č.ú. a instrukcí níže:

Číslo účtu:  5408022329/0800

Zpráva pro příjemce: Jméno a příjmení dítěte +název pobytového tábora

Kontakty:

Miroslav Brožek – 731 024 683mbrozek@spolkovydum.cz
Mgr. Jitka Fialová – 737 505 605info@spolkovydum.cz

Pořádá:

Spolkový dům Vlašim, příspěvková organizace, Palackého nám. 65, 258 01 Vlašim, IČ: 07187114

Fotografie z minulých ročníků

Letní příměstské tábory se Spolkovým domem 2023

Program:

Tvoření, sportování, výlety, zábava, lezecká stěna, rafty  na Sázavě, přespání ve Spolkovém domě

 

Účastnický poplatek:

Příměstské tábory (klasické) – 3 000 Kč (cena zahrnuje organizační, personální a materiálové zajištění tábora, stravu 3x denně, pitný režim, pojištění, fotografie).

Lezecký příměstský tábor – 3 600 Kč (cena zahrnuje organizační, personální a materiálové zajištění tábora, stravu 3x denně, pitný režim, pojištění, fotografie).

Přihlašování na tábory:

Přihlašování na příměstské i pobytové tábory bude spuštěno v úterý 17. ledna 2023 od 10 hodin. Přihlašování bude probíhat pouze přes email. Vyplněné přihlášky zasílejte na email mbrozek@spolkovydum.cz. Na přihlášky zaslané před tímto termínem nebude brán zřetel. Děkujeme za pochopení.

Stáhnout přihlášku

Platba účastnického poplatku:

Zálohu ve výši 1000 Kč posílejte dle instrukcí níže nejpozději do 31. března 2023. V případě neúčasti přihlášeného dítěte na táboře se stáva záloha storno poplatkem.

Platba převodem:

Zálohu, doplatek či celou částku zašlete na č.ú. a instrukcí níže:

Číslo účtu:  5408022329/0800

Zpráva pro příjemce: Jméno a příjmení dítěte + text Příměstský tábor – 1./2./3. turnus/lezecký

Kontakty:

Miroslav Brožek – 731 024 683mbrozek@spolkovydum.cz
Mgr. Jitka Fialová – 737 505 605info@spolkovydum.cz

Pořádá:

Spolkový dům Vlašim, příspěvková organizace, Palackého nám. 65, 258 01 Vlašim, IČ: 07187114

Fotografie z minulých ročníků