Letní pobytové tábory se Spolkovým domem 2022

Podsadový tábor u Zdislavic / Cena: 4 400 Kč

1. Pobytový tábor – Cesta do středu Země – Tábor je již plně obsazen. Přijímáme pouze náhradníky!

  • 30. 7. – 6. 8. 2022 pro děti od 7 do 16 let

2. Pobytový tábor – Letopisy Narnie – Lev, čarodějnice a skříň – Tábor je již plně obsazen. Přijímáme pouze náhradníky!

  • 7. – 14. 8. 2022 pro děti a mládež od 7 do 16 let
Více informací …
Stáhnout přihlášku

Letní příměstské tábory se Spolkovým domem 2022

Cena: 2 800 Kč

1. turnus 11.  – 17. 7. 2022 –Tábor je plně obsazen. Přijímáme pouze náhradníky!

Táboroví vedoucí:  Jiří Houdek, Lukáš Pacholík, Kryštof Adam, Michaela Havelková, Jan Havelka

2. turnus 18. – 24. 7. 2022 – Tábor je plně obsazen. Přijímáme pouze náhradníky!

Táboroví vedoucí: Jiří Houdek, Veronika Zvíhalová, Kryštof Adam, Michaela Havelková,

3. turnus 25.  – 31. 7. 2022 – Tábor je plně obsazen. Přijímáme pouze náhradníky!

Táboroví vedoucí: Veronika Zvíhalová, Lukáš Pacholík. Tereza Slaninová, Kristýna Mašková, Anna Štorcová

Lezecký příměstský tábor – 22.-26.8.2022 – Poslední volné místo!

Táboroví vedoucí: Miroslav Brožek, Ondřej Brožek, Magda Sovjaková, Micheala Kocurová

Více informací …
Stáhnout přihlášku

Letní pobytové tábory se Spolkovým domem 2022

Místo konání:

Podsadový tábor u Zdislavic

Účastnický poplatek:

4 400 Kč (cena zahrnuje organizační, personální a materiálové zajištění tábora, ubytování ve stanech s podsadou, stravu 5× denně, pitný režim, pojištění, fotografie).

Přihlašování na tábory:

Přihlašování na příměstské i pobytové tábory bude spuštěno v úterý 18. ledna 2022 od 10 hodin. Přihlašování bude probíhat pouze přes email. Vyplněné přihlášky zasílejte na email mbrozek@spolkovydum.cz. Na přihlášky zaslané před tímto termínem nebude brán zřetel. Děkujeme za pochopení.

 

Stáhnout přihlášku

Platba účastnického poplatku:

Zálohu ve výši 1000 Kč posílejte dle instrukcí níže nejpozději do 31. března 2022. V případě, že se tábor nebude moci z nařízení Vlády ČR konat, záloha Vám bude navrácena. Ovšem pro případ neúčasti přihlášeného dítěte na táboře se stáva storno poplatkem.

Platba převodem:

Zálohu, doplatek či celou částku zašlete na č.ú. a instrukcí níže:

Číslo účtu:  5408022329/0800

Zpráva pro příjemce: Jméno a příjmení dítěte +název pobytového tábora

Kontakty:

Miroslav Brožek – 731 024 683mbrozek@spolkovydum.cz
Mgr. Jitka Fialová – 737 505 605info@spolkovydum.cz

Pořádá:

Spolkový dům Vlašim, příspěvková organizace, Palackého nám. 65, 258 01 Vlašim, IČ: 07187114

Fotografie z minulých ročníků

Letní příměstské tábory se Spolkovým domem 2022

Program:

tvoření – výlety- zábava -koupání-lezecká stěna – sjezd řeky Sázavy na raftch – přespání ve Spolkovém domě

 

Účastnický poplatek:

Příměstské tábory (klasické) – 2 800 Kč (cena zahrnuje organizační, personální a materiálové zajištění tábora, stravu 3x denně, pitný režim, pojištění, fotografie).

Lezecký příměstský tábor – 3 500 Kč (cena zahrnuje organizační, personální a materiálové zajištění tábora, stravu 3x denně, pitný režim, pojištění, fotografie).

Přihlašování na tábory:

Přihlašování na příměstské i pobytové tábory bude spuštěno v úterý 18. ledna 2022 od 10 hodin. Přihlašování bude probíhat pouze přes email. Vyplněné přihlášky zasílejte na email mbrozek@spolkovydum.cz. Na přihlášky zaslané před tímto termínem nebude brán zřetel. Děkujeme za pochopení.

Stáhnout přihlášku

Platba účastnického poplatku:

Zálohu ve výši 1000 Kč posílejte dle instrukcí níže nejpozději do 31. března 2022. V případě, že se tábor nebude moci z nařízení Vlády ČR konat, záloha Vám bude navrácena. Ovšem pro případ neúčastí přihlášeného dítěte na táboře se stáva storno poplatkem.

Platba převodem:

Zálohu, doplatek či celou částku zašlete na č.ú. a instrukcí níže:

Číslo účtu:  5408022329/0800

Zpráva pro příjemce: Jméno a příjmení dítěte + text Příměstský tábor – 1./2./3. turnus

Kontakty:

Miroslav Brožek – 731 024 683mbrozek@spolkovydum.cz
Mgr. Jitka Fialová – 737 505 605info@spolkovydum.cz

Pořádá:

Spolkový dům Vlašim, příspěvková organizace, Palackého nám. 65, 258 01 Vlašim, IČ: 07187114

Fotografie z minulých ročníků