• Pátek: 10. května 2019
  • Cena:250Kč
  • Lektor: Mgr. a MgA. Aleš Povolný

V rámci pohybového workshopu budeme společně hledat, jak být svobodnými a radostnými v daném okamžiku.
Učit se rozvíjet zdravé sebepřijetí, spolupracovat ve skupině a radovat se ze hry, která je nám všem vlastní.
V rámci tohoto workshopu se naučíme jednoduchá cvičení, jak uvolnit tělo a mysl, vyzkoušíme si také pohybovou improvizaci

Přihlásit se na kurz