Příjem obrázků 2. ledna až 18. února 2024

KATEGORIE:

  1. kategorie: 4 – 6 let
  2. kategorie: 7 – 9 let
  3. kategorie: 10 – 14 let
  4. kategorie: 15 – 19 let

VÝTVARNÉ TECHNIKY:

Kresba – tužka, tuž, pastelka

Malba – tempera, akvarel, vodové barvy

Kombinované techniky

VELIKOST:

formát A3 – A2