Sluníčko

DSR / Spolky v domě / Sluníčko

Občanské sdružení Sluníčko

Je parta dětí z převážně neúplných rodin, které mají (jako každé děti) chuť si hrát, prožívat přátelství, někam patřit, poznávat nové věci, ale jejich rodinný rozpočet jim to příliš neumožňuje. Školní rok 2005 – 2006 je třetím rokem jejich činnosti. Oddíl dětí (kluci a děvčata ve věku 5 až 12 let) se pojmenovali Lvíčata a schází se na pravidelných schůzkách, výletech, naučných programech, víkendových akcích a letních táborech.

Děti se snaží vést ke kladnému vztahu s přírodou a pobytu v ní (jarní úklid parku, péče o studánku), věnují se turistice (v rámci regionální hry „Družina knížete Václava“), navštěvují kulturní a společenské akce a výstavy, pořádají besídky pro rodiče nebo Domov důchodců a svými možnostmi se snaží zapojit a zpestřit program pro děti na Májových oslavách v našem městě.

V oddíle se snaží vytvořit prostředí, které je „přístavem“ v dnešní nestabilní době. Místem, kde děti mohou rozvíjet svůj charakter a zažít pěkné chvíle, které je pozitivně ovlivní. Součástí schůzek jsou hry, zpěv s kytarou, rukodělné a výtvarné činnosti. V současné době je v oddíle Lvíčat 15 dětí. O děti se stará jeden manželský pár s pěti dospěláky.

vytvořilo Anawe