sobota 7. října od 13 hodin

Hudební a divadelní program:

13:00 – 14:00 –Jen tak – písně folkové, popové a country

14:00 – 15:00 – Divadlo Já to jsem –Kolotoč pohádek – dvě klasické (lidové) pohádky (O Jeníčkovi a Mařence, O velké řepě) a třetí na požádání (O kohoutkovi a slepičce)

15:00 – 16:00 – Náhodná setkání – písně historické, lidové i folkové

16:00 – 16:30 –

16:30 – 17:30 – Markéta a Lazarové – irské lidové skladby a písně z Maďarska, Rumunska a Slovenska

Tvořivé a řemeslné dílny:

moštování, tvořivé dílny na téma jablko, malování na obličej a další – tvořivé dílny vedou místní spolky Montessori Vlašim, MAS Blaník, Sluníčko, Klub Ráchel, Junák Vlašim, Církev bratrská Podblanicko.

Stánky s občerstvením a rukodělnými výrobky: podblanický kreativní spolek FAKT-UM a další