• Každé liché pondělí od 8. října 18.00–21.00

  • Přihlašování a více informací: Zuzana Klímová Vaňková, 777 567 177, e-mail: zuzana.k.v@centrum.cz